Yükleniyor Etkinlikler

All Etkinlikler

SERTİFİKALI İLERİ DÜZEY
SERVİS TASARIMI
EĞİTİMİ
(2 Gün)

25 Ekim - 26 Ekim
Ethnogram Eğitim - SERTİFİKALI İLERİ DÜZEY SERVİS TASARIMI EĞİTİMİ
Ethnogram Eğitim - SERTİFİKALI İLERİ DÜZEY SERVİS TASARIMI EĞİTİMİ
“Servisi tasarımı disiplinini farklı kılan onun bütünsel yaklaşımıdır. Tasarım temellerinden yola çıkan bu disiplinin fikir geliştirmeden sürdürülebilir iş modelleri üretmeye kadar nasıl kullanıldığını öğrenin.”

Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitimi tamamladığınızda, baştan sona bir servis tasarım projesi yürüterek varolan servisleri müşteri ihtiyaçlarına göre iyileştirmeyi ya da sıfırdan müşteri ihtiyaçlarına cevap veren inovatif servisler tasarlamayı öğreneceksiniz. Servis tasarım disiplininin kullanım amaçları, etki alanları, bileşenleri, faydalandığı ve dirsek temasında olduğu diğer disiplinler hakkında geniş bilgi sahibi olurken, uygulamada kullanılan yöntemlerde tam yetkinlik kazancaksınız.

BU EĞİTİM KİMLER İÇİNDİR?

 • Ürün/hizmet geliştirme sorumluları
 • Müşteri deneyimi ekipleri
 • Dijital ürün/kanal birimleri
 • İnovasyon ekipleri
 • İnsan kaynakları
 • Pazarlama, reklam, grafik tasarım, ürün veya etkileşim tasarımı gibi
  servis tasarımının bileşen disiplinlerinden gelerek kendini güncel iş fırsatlarında geliştirmek isteyen profesyoneller

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

 • Servis tasarım disiplini felsefesi ve kullanım alanları
 • Servis tasarımı araçları ve metotları
 • Servis tasarımı yaklaşımıyla proje yönetmek
 • Örnek vakalar ve sınıfta uygulamalar

ULUSLARARASI SDN SERTİFİKALI EĞİTMENLERDEN ÖĞRENİN

Türkiye’nin ilk uluslararası servis tasarım eğitmeni sertifikasına sahip Ethnogram kurucu ortağı Aydıncan Ataberk’den öğrenin.

ÜCRETSİZ SERVICE DESIGN TOOL KIT VE ŞABLONLAR

Sadece eğitime katılanların sahip olabileceği, içinde Servis Tasarım Kitapçığı ve Servis Tasarım Canvaslarının ve Şablonlarının bulunduğu Ethnogram Service Design Thinking Tool Kit’e sahip olun.

SINIFTA UYGULAMALAR

Sadece teoriyle yetinmeyip bir çok servis tasarım aracını hızlı uygulamalarla deneyerek öğrenin ve tecrübelerle bildiklerinizi kalıcı kılın.

Süre: 2 Gün
Yer: Ethnogram, Bomonti
Ders materyali: Servis tasarımı kiti
İçerik: 2 örnek proje geliştirme, 4 sınıfta uygulama, 14 saat toplam eğitim

1.800 TL + KDV

Erken Ödeme (11 Ekim’e kadar)
1.500 TL + KDV

KAYIT OL

Eğitim Akışı

Gün 1

SERVİS TASARIMI DİSİPLİNİNE GİRİŞ

 1. Hizmet/Servis nedir?
 2. Servis tasarımının dünyada gelişimi
 3. Servis tasarımının bileşenleri
 4. Deneyim ekonomisine giriş
 5. Hizmet pazarlamasını ürün pazarlamasından ayıran özellikler
 6. Sahne kavramı ve insan faktörü
 7. Kanal ve temas noktası kavramları
 8. Hizmet deneyiminin ardışıklık özelliği
 9. Farklı hizmet tiplerinde müşteri deneyimi
 10. Servis kalitesi kavramı

SERVİS TASARIMINDA İÇ GÖRÜ ÜRETİMİ

 1. Servis tasarımı için iç görü araştırma teknikleri
 2. Etnografi ve gözleme dayalı metodlar
 3. Gözlem ve görüşmelerle içgörü toplama
 4. Servis Safari uygulamaları
 5. Sahada kalitatif veri toplama
 6. Proje konusu seçimi ve araştırma ödevi paylaşımı

MÜŞTERİ YOLCULUĞU ANALİZİ VE HARİTALAMA

 1. Müşteri yolculuğu tanımı
 2. Müşteri yolculuğu haritalamak için deneyim araştırması
 3. Müşteri yolculuğu haritalama teknikleri
 4. Sınıfta Müşteri yolculuğu atölye çalışması
 5. Şirket içinde müşteri yolculuğu haritalama atölyesi yönetmek

EMPATi ARAÇLARI: PERSONA VE EMPATi HARiTASI

 1. Persona kartı nedir ve ne amaçlarla kullanılır?
 2. Sınıfta Persona kartı atölyesi
 3. Empati haritası nedir ve ne amaçlarla kullanılır?
 4. Sınıfta Empati haritası atölyesi

Gün 2

SERVICE BLUEPRINT VE PAYDAŞLAR HARİTASI

 1. Service Blueprint harita tekniği tanımı
 2. Paydaşlar haritası ve diğer servis ağı haritalama teknikleri
 3. M.Yolculuğu hartası ile farkları
 4. Sahne önü, sahne arkası ve süreç kavramları
 5. Sınıfta Service Blueprint atölye çalışması
 6. Şirket içinde Service Blueprint atölyesi yönetmek

YENİLİKÇİ SERVİSLER İÇİN FİKİR GELİŞTİRME

 1. Design Thinking yaklaşımı
 2. Görsel düşünme teknikleri
 3. Senaryo ve storyboard teknikleriyle servis tasarım düşünme
 4. 10’da 10 beyin fırtınası tekniği
 5. Tetikleyici kartlarla beyin fırtınası

SERVİS PROTOTİPLEME TEKNİKLERİ İLE FİKİRLERİ HIZLA HAYATA GEÇİRMEK

 1. Servis prototipleme nedir?
 2. Prototiplemenin amaçları
 3. Prototip planlama
 4. Servis prototipleme teknikleri
 5. Proje konusu prototipleme atölye çalışması

MÜŞTERİLERLE TEST DÖNGÜLERİ VE YAŞAYAN SERVİSLER ÜRETME

 1. Pilot proje mi? Hızlı prototip mi?
 2. Design sprint kavramına giriş
 3. Müşterilerle prototip test uygulamaları
 4. Etkili test yönetimi
 5. Etkili üretim paydaşları yönetimi

SERVİS TASARIMI UYGULAMA VE ORGANİZASYONEL DÖNÜŞÜM

 1. Servis tasarımcısının görevleri
 2. Servis tasarımının şirkette uygulanması
 3. Organizasyonel dönüşüm için adımlar

Eğitmen Hakkında

Aydıncan ATABERK

Deneyim ve paylaşım ekonomisinde yaşadığımız bu çağda müşteriler ürünlere fiziksel olarak sahip olmadan hizmetleri tüketiyor. Markalara düşen görev ise rekabetin deneyimde yaşandığı bu pazarda müşterilere tutarlı deneyimler ve faydalı, zevkli, kulanımı kolay ürün/hizmet ekosistemleri kurabilmek. Müşterilere bu deneyimleri sunmanın yolu onları tasarlamaktan geçiyor.

Detaylar

Başlangıç:
25 Ekim
Bitiş:
26 Ekim