Yükleniyor Etkinlikler
 • Bu etkinlik geçti.

All Etkinlikler

Müşteri Yolculuğu Haritası Eğitimi
2 Gün Çevrimiçi

20 Temmuz 2020 & 21 Temmuz 2020
Yenilikçi ürünler geliştirmek ya da müşterilerinize sunduğunuz deneyimi iyileştirmek için, onların duygularını ve baştan uca neler yaşadıklarını anlamalısınız. Bu ancak iyi analiz edilmiş müşteri yolculuğu haritalarıyla mümkündür.

E-bültenimize abone olarak eğitim takviminden öncelikli haberdar olabilirsiniz.

Eğitim Hakkında

Ethnogram Müşteri Yolculuğu Analiz Haritaları Eğitimi sayesinde, müşterilerinize halihazırda sunduğunuz ya da sıfırdan geliştirmeyi planladığınız deneyimlerin haritalarını hazırlayabilecek, ekibinizle harita çalıştayları düzenleyebilecek, baştan uca tüm deneyimi analiz ederek geliştirilmesi gereken alanlar hakkında iş planları oluşturabileceksiniz. Aklınızda müşteri yolculuğu haritasıyla ilgili hiçbir soru kalmayacak ve iyi bir uygulamacıya dönüşeceksiniz.

Notlar

Süre: 2 Günde toplam 6 saat
Saatler: 09:30 – 12:30
Yer: ZOOM ve MURAL uygulamaları üzerinden
Ders materyali: Ethnogram M.Y.H şablonları
İçerik: 6 saat toplam eğitim, sınıfta uygulama ve ödevler
Katılımcı sayısı: 4 – 10 kişi

Kimler İçin?

 • Ürün/hizmet geliştirme sorumluları
 • Müşteri deneyimi ekipleri
 • Dijital ürün/kanal birimleri
 • İnovasyon ekipleri
 • İnsan kaynakları
 • Pazarlama, reklam, grafik tasarım, ürün veya etkileşim tasarımı gibi
  servis tasarımının bileşen disiplinlerinden gelerek kendini güncel iş fırsatlarında geliştirmek isteyen profesyoneller

Neler Öğreneceksiniz?

 • Müşteri yolculuğu haritası temelleri
 • Haritaların amaçları ve kullanım alanları
 • Müşteri yolculuğu haritası için araştırma ve veri toplama
 • Harita oluşturmak için çalıştay yönetimi
 • Dijital araçlarla haritanın paylaşımı
 • Müşteri yolculuğu haritası kullanarak strateji ve iş planı üretme

ULUSLARARASI SDN SERTİFİKALI EĞİTMENLERDEN ÖĞRENİN

Türkiye’nin ilk uluslararası servis tasarım eğitmeni sertifikasına sahip Ethnogram kurucu ortağı Aydıncan Ataberk’den öğrenin.

ÜCRETSİZ SUNUM VE ŞABLONLAR

Sadece eğitime katılanların sahip olabileceği, içinde tasarım şablonlarının bulunduğu “Ethnogram Design Thinking Toolkit” e sahip olun.

SINIFTA UYGULAMALAR

Sadece teoriyle yetinmeyip bir çok servis tasarım aracını hızlı uygulamalarla deneyerek öğrenin ve tecrübelerle bildiklerinizi kalıcı kılın.

Eğitimlerimiz Uluslararası Servis Tasarımı Ağı olan Service Design Network akreditasyonuna sahiptir ve Ethnogram Türkiye’de SDN sertifikalı eğitim alınabilecek ilk ve tek kurumdur. Eğitim ve çalıştaylarda kullanılan tüm metotlar, servis tasarımı disiplinine uygun olarak geliştirilmiştir.

Eğitim Akışı

Gün 1

09:30 TANIŞMA VE AKTİVASYON ETKİNLİĞİ

09:45 MÜŞTERİ DENEYİMİ KAVRAMINA GİRİŞ

 1. Müşteri deneyimi nedir?
 2. Deneyimler zihinde nasıl oluşur?
 3. Müşteri deneyimleri nasıl tasarlanır?
 4. Deneyim tasarımında empati araçları
 5. Vaat ve gerçekleşen deneyim
 6. Gerçekleşen deneyimdeki boşlukların tanımlanması

10:30 MOLA

10:45 MÜŞTERİ YOLCULUĞU HARİTASINA GİRİŞ

 1. Müşteri yolculuğu haritası tanımı ve bileşenleri
 2. Varolan ve gelecek deneyimler için haritanın kullanımı
 3. Yolculuk kavramı ve ürün/hizmet yaşam döngüleri
 4. Yolculuk haritalarının farklı kapsamları
 5. Tüm marka yolculuğu ya da odaklı deneyimler için harita kullanımı
 6. Müşteri yolculuğu haritasını süreç şemalarından ayıran özellikler
 7. Müşteri yolculuğu haritası ve hikaye anlatıcılığı
 8. Temas noktası nedir ve haritada nasıl kullanılır?
 9. Temas noktasını kanaldan ayıran farklar

12:30 KAPANIŞ ETKİNLİĞİ

Gün 2

09:30 GÜNAYDIN ETKİNLİĞİ

09:45 MÜŞTERİ YOLCULUĞU HARİTASI HAZIRLAMA

 1. Müşteri yolculuğu analizi için içgörü toplama ve araştırma
 2. Varolan müşteri geri bildirim verilerinin harita için kullanımı
 3. Sınıfta uygulamalı müşteri yolculuğu haritası hazırlama
 4. Haritalamaya başlama teknikleri
 5. Müşteri yolculuğu haritasının detay düzeyine karar verme
 6. Müşteri yolculuğu haritasının ana adımlarının tespiti
 7. Persona kavramı ve personaların müşteri yolculuğu haritasında kullanımı

10:30 MOLA

10:45 MÜŞTERİ YOLCULUĞU HARİTASI STRATEJİLERİ

 1. Haritanın sunumu, okunması ve analizi
 2. Müşteri yolculuğu haritası atölye çalışması düzenlemek
 3. Çözülmesi gereken müşteri problem alanlarının tespiti
 4. Fırsatların tespiti ve fikir geliştirme
 5. Müşteri yolculuğu analizi sonrası geliştirme alanlarını önceliklendirme
 6. Müşteri yolculuğu haritası kullanarak ürün/hizmet vaadini belirleme
 7. Ne zaman müşteri yolculuğu haritası kullanılmalı
 8. Gelecek deneyimler için müşteri yolculuğu haritası nasıl hazırlanır?
 9. Ekip içinde müşteri yolculuğu haritası projesi yürütmek
 10. Kullanıcı yolculuğu haritaları
 11. Haritalama için kullanılabilecek dijital ve fiziksel araçlar
 12. Müşteri yolculuğu haritası vaka analizi

12:30 KAPANIŞ ETKİNLİĞİ

Eğitmen Hakkında

Aydıncan ATABERK

Deneyim ve paylaşım ekonomisinde yaşadığımız bu çağda müşteriler ürünlere fiziksel olarak sahip olmadan hizmetleri tüketiyor. Markalara düşen görev ise rekabetin deneyimde yaşandığı bu pazarda müşterilere tutarlı deneyimler ve faydalı, zevkli, kulanımı kolay ürün/hizmet ekosistemleri kurabilmek. Müşterilere bu deneyimleri sunmanın yolu onları tasarlamaktan geçiyor.

Detaylar

Başlangıç:
20 Temmuz 2020
Bitiş:
21 Temmuz 2020
Etkinlik Kategori: